# ഫാം ഗൈഡ് 2022 – കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക #    # AIMS പോര്‍ട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക #    # പ്രകൃതി ക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ച് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിലും വിള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിലും അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. #    # സബ്സിഡിയോടെ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് ജൂലൈ 1 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം #
Subhikshakeralam
Keragramam
Aims Banner Mal
crop insurance
royalty
base price
karshakapension
padam onnu
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍

മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീ പി പ്രസാദ്

കൃഷി മന്ത്രി

ശ്രീമതി ഇഷിത റോയ് IAS

കാര്‍ഷികോല്‍പാദന കമ്മീഷണര്‍

ശ്രീ ടി വി സുഭാഷ് IAS

ഡയറക്ടര്‍

ചിത്രങ്ങള്‍

വീഡിയോകള്‍

എയിംസ്-AIMS

അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ മാനെജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം

8.86 ലക്ഷം

കര്‍ഷക രജിസ്ട്രേഷന്‍

5.34 ലക്ഷം

സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍

9.51 ലക്ഷം

തീർപ്പാക്കിയ അപേക്ഷകള്‍

147.95 കോടി

രൂപ വിതരണം ചെയ്തു

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം