# ഫാം ഗൈഡ് 2022 – കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക #    # AIMS പോര്‍ട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക #    # പ്രകൃതി ക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ച് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിലും വിള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിലും അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. #    # സബ്സിഡിയോടെ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് ജൂലൈ 1 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം #
Subhikshakeralam
Keragramam
Aims Banner Mal
crop insurance
royalty
base price
karshakapension
padam onnu
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Sri Pinarayi Vijayan

Hon Chief Minister

Sri P. Prasad

Hon Minister for Agriculture

Smt Ishita Roy IAS

Agriculture Production Commissioner

Sri T. V. Subhash IAS

Director of Agriculture

Photo Gallery

Video Gallery

AIMS

Agriculture Infomation Management System

8.86 L+

Farmers Registered

5.34 L+

Applications Received

9.51 L+

Applications Processed

147.95 Cr+

Benefit Transferred

Agri Gateway and Links

CONNECT WITH US